GURDJIEFFIN OPETUS

Kuka minä olen? Miksi olen olemassa? Mikä on elämän tarkoitus ja päämäärä?

Gurdjieffin opetus keskittyy pääasiassa kysymyksiin ihmisen paikasta olemassaolon muodostavassa järjestelmässä ja hänen sisäisiin kehitysmahdollisuuksiinsa. G. I. Gurdjieff opetti, että korkeammat tajuisuuden tilat, sielu sekä sisäinen kasvu ja kehitys ovat ihmiselle mahdollisia. Gurdjieff sanoi, että ihmisten on pyrittävä näkemään asiat sellaisina kuin ne todellisuudessa ovat, kokemalla ne suoraan omassa olemuksessaan. Tätä varten on alettava elämään uudella tavalla, jotta olisi mahdollista päästä selville siitä, mitä varten elämme ja mikä on elämän tarkoitus.

Gurdjieff opetti, kuinka ihminen voi kehittää tarkkaavaisuuttaan ja energiankäyttöään vähentäen unelmointia ja hajamielisyyttä. Gurdjieffin mukaan tällainen sisäinen kehittyminen mahdollistaa ihmisen muuntumisen sellaiseksi, kuin ihmiselle on todellisuudessa mahdollista kehittyä.


Gurdjieffin opetus on monikerroksista – ideoiden omaksuminen edellyttää pitkäjänteistä perehtymistä, sekä sisäistä itseen kohdistuvaa työtä. Tällaisen aihepiirin kanssa työskentely edellyttää yleensä kommunikaatiota muiden samoista asioista kiinnostuneiden kesken.

DIG DEEPER

Gurdjieff ei tehnyt ideoidensa omaksumista helpoksi. Aina, kun hänen oppilaansa olivat lähellä asioiden oivaltamista, kerrotaan hänen piilottaneen salaisuuden paremmin, haudanneen koiran syvemmälle.

G. I. Gurdjieff